Produktutveckling

Behöver du hjälp att förverkliga dina idéer?

Kontakta oss!

Vi har över 30 års erfarenhet av legotillverkning samt produktutveckling av elektronik och har vilja, kompetens och resurser för att ta Ditt projekt från idé till färdig produkt. Med oss som samarbetspartner får Du en kontinuitet i utvecklingsarbetet, samt under produktens hela livslängd.


Pulskontroll är involverade under alla steg.

  • Upprättande av kravspecifikation utifrån kundens önskemål.
  • Framtagning av underlag för en prototyp.
  • Cadning av mönsterkort.
  • Som regel innehåller dagens produkter en eller flera microprocessorer. Framtagning av mjukvara till dessa utförs av samma team hos oss som utvecklar hårdvaran.
  • Test och verifiering av prototyp. Detta arbete utförs oftast både på plats på Pulskontroll AB och hos dig som kund.   
  • Därefter framtagning av produktionsunderlag för seriemässig tillverkning. Likaså kan vi bistå vid framställning av underlag för dig som kund i form av t.ex. datablad, användarmanualer m.m.