Ny VD på Pulskontroll!

13.09.2023

 Ny VD på Pulskontroll AB


Efter 35 år vid rodret har Ove Mattsson valt att ta ett steg ner i organisationen och lämna över huvudansvaret till den yngre generationen. En process som pågått under en längre tid och som nu känns mogen att genomföra. Ove kommer alltjämt finnas kvar i företaget och dess dagliga verksamhet med lika outtröttligt engagemang som tidigare och fortsätta bidra med sin mångåriga erfarenhet både internt och externt. Precis som tidigare kommer Ove också att ingå i Pulskontrolls ledningsgrupp samt kvarstå som ensam ägare. För alla kunder och samarbetspartners kommer påverkan av denna organisationsförändring att bli minimal och vår målsättning är att fortsätta försöka stärka den affärsrelation och det samarbete vi har idag. 

Ove Mattsson, ägare.
Ove Mattsson, ägare.

Som ny VD och över 10 år på företaget blickar jag framåt med stor tillförsikt och ämnar fortsätta det systemiska arbete som pågått de senaste åren för att modernisera och effektivisera verksamheten. Vi har under de senaste månaderna exempelvis lagt ner stora investeringar på installation av en ny ytmonteringsmaskin (YSM10) som vi är övertygade kommer ta oss till nya höjder både vad gäller kvalité och effektivitet. Därtill har vi också utökat vår konstruktions-/kvalitetsavdelning med ytterligare personal för att kunna tillgodose det behov som finns från våra kunder med utveckling av nya/befintliga produkter. Som företag är vi övertygade om att detta kommer skapa ännu bättre förutsättningar och rusta oss väl inför framtidens alla utmaningar. Vi ser fram emot att navigera oss igenom dessa tillsammans med er och är som alltid bara ett telefonsamtal bort.

Alexander Berntsson, VD.
Alexander Berntsson, VD.